Kontakt

Siedziba Stowarzyszenia Kulturalnego Orkiestra Dęta Swarzędz
62-020 Swarzędz, ul. Piaski 4
Adres email: s.k.o.d-a@wp.pl

Kapelmistrz Łukasz Gowarzewski, telefon: 729 664 320

Prezes Janusz Walewski, telefon: 792 088 675

Wiceprezes Bernard Gronowski, telefon: 664 005 822

Siedziba Stowarzyszenia Kulturalnego Orkiestra Dęta Swarzędz 62-020 Swarzędz, ul. Piaski 4 Adres email: s.k.o.d-a@wp.pl Kapelmistrz Łukasz Gowarzewski, telefon: 729 664…