Historia

Orkiestra Dęta w Swarzędzu została powołana do życia przez Związek Harcerstwa Polskiego w 1946 roku i na stałe wrosła w pejzaż miasta. Na przestrzeni dziesięcioleci patronat nad orkiestrą sprawowały kolejno: Miejska Straż Pożarna, Miasto, Międzyzakładowa Świetlica, Prezydium, a od 1979 Swarzędzkie Fabryki Mebli. W 1998r. Orkiestra przekształciła się w Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu, nad którym mecenat objął Urząd Miasta i Gminy Swarzędz.

W okresie 70-cio letniej działalności pracowało z orkiestrą wielu kapelmistrzów: Walenty Kurowski, Jan Osoba, Roman Urbanek, Kazimierz Antkowiak, Konrad Lewandowski, Stanisław Dudziński, Wiktor Karasiewicz (1979-1982), Rajmund Gronowski (1981-1993; wywarł duży wpływ na rozwój orkiestry, położył duży nacisk na szkolenie młodzieży, stworzył grupę choreograficzną, która stała się piękną wizytówka zespołu), Eugeniusz Drewniak (1993-1995), Piotr Pełczyński (1995-2005).  Od 2006r. prace z Orkiestrą rozpoczął jej wychowanek, muzyk z wykształcenia Łukasz Gowarzewski.

Przez cały czas, od momentu powstania orkiestra podnosi swój poziom artystyczno-muzyczny. W latach 80-tych była w gronie 16 najlepszych orkiestr OSP na ok.700 istniejących a w 90-tych już w pierwszej piątce. W 1988r. z okazji 350-lecia istnienia Swarzędza, z inicjatywy ówczesnego dyrygenta, Orkiestra razem z Domem Kultury i Swarzędzką Fabryką Mebli, zorganizowała I Konkurs Orkiestr Dętych, który po latach przemienił się w Festiwal Orkiestr Dętych im. Rajmunda Gronowskiego. Zaproszone orkiestry prezentują swój artystyczny dorobek i umiejętności licznie zgromadzonej swarzędzkiej publiczności na ulicach, osiedlach i w finałowym koncercie w amfiteatrze. Udział w festiwalu biorą orkiestry krajowe i zagraniczne.

Od szeregu lat Orkiestra uświetnia różnego rodzaju imprezy. W 2000r. brała udział w Zlocie Milenijnym Orkiestr OSP na Placu Defilad w Warszawie a w 2005r. oddała hołd papieżowi Janowi Pawłowi II uczestnicząc w Wielkim Zlocie Orkiestr w Licheniu. Kilka razy brała udział w Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku, uczestniczyła w wielu poznańskich imprezach, współpracowała z różnymi swarzędzkimi zespołami.

Orkiestra Dęta w Swarzędzu została powołana do życia przez Związek Harcerstwa Polskiego w 1946 roku i na stałe wrosła w…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *